MUA BÁN SÁCH CŨ 365

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 13
Hôm nay 16
Hôm qua 7
Trong tuần 16
Trong tháng 146
Tổng cộng 7,473

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Mô tả: Sách Bài tập và bài giải Kế toán tài chính do TS.Phan Đức Dũng - Khoa Kinh Tế - Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh biên soạn bổ trợ cho quyển sách Kế toán tài chính. Tổng cộng 640 trang. Sách trợ giá dành cho Sinh viên Trung Học, Cao Đẳng và Đại Học. Giá bìa: 8.500đ, giá bán: 40.000đ
Giá bán: 40,000 VND 88,500 VND
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ: Nhà xuất bản thống kê năm 2009
Ngày đăng: 16-06-2015

Chi tiết sản phẩm

Sách gồm 22 chương. Chi tiết:

Chương 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

          1.1. Những nội dung cần nhớ

          1.2. Bài tập ứng dụng

          1.3. Bài tập tự giải

Chương 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

          2.1. Những nội dung cần nhớ

          2.2. Bài tập ứng dụng

          2.3. Bài tập tự giải

Chương 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

          3.1. Những nội dung cần nhớ

          3.2. Bài tập ứng dụng

          3.3. Bài tập tự giải

Chương 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

          4.1. Những nội dung cần nhớ

          4.2. Bài tập ứng dụng

          4.3. Bài tập tự giải

Chương 5: TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

          5.1. Những nội dung cần nhớ

          5.2. Bài tập ứng dụng

          5.3. Bài tập tự giải

Chương 6: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

          6.1. Những nội dung cần nhớ

          6.2. Bài tập ứng dụng

          6.3. Bài tập tự giải

Chương 7: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TIÊU THỤ

           7.1. Những nội dung cần nhớ

          7.2. Bài tập ứng dụng

          7.3. Bài tập tự giải

Chương 8: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

          8.1. Những nội dung cần nhớ

          8.2. Ví dụ ứng dụng

          8.3. Bài tập tự giải

Chương 9: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

          9.1. Những nội dung cần nhớ

          9.2. Ví dụ ứng dụng

          9.3. Bài tập tự giải

Chương 10. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

          10.1. Những nội dung cần nhớ

          10.2. Bài tập ứng dụng

          10.3. Bài tập tự giải

Chương 11: KẾ TOÁN THUẾ

          11.1. Những nội dung cần nhớ

          11.2. Bài tập ứng dụng

          11.3. Bài tập tự giải

Chương 12: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

          12.1. Những nội dung cần nhớ

          12.2. Bài tập ứng dụng

          12.3. Bài tập tự giải

Chương 13: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

          13.1. Những nội dung cần nhớ

          13.2. Bài tập ứng dụng

          13.3. Bài tập tự giải

Chương 14: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

          14.1. Những nội dung cần nhớ

          14.2. Bài tập ứng dụng

          14.3. Bài tập tự giải

Chương 15: KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

          15.1. Những nội dung cần nhớ

          15.2. Bài tập ứng dụng

          15.3. Bài tập tự giải

Chương 16: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

          16.1. Những nội dung cần nhớ

          16.2. Bài tập ứng dụng

          16.3. Bài tập tự giải

Chương 17: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

          17.1. Những nội dung cần nhớ

          17.2. Bài tập ứng dụng

          17.3. Bài tập tự giải

Chương 18: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

          18.1. Những nội dung cần nhớ

          18.2. Bài tập ứng dụng

          18.3. Bài tập tự giải

Chương 19: KẾ TOÁN KINH DOANH DỊCH VỤ

          19.1. Những nội dung cần nhớ

          19.2. Bài tập ứng dụng

          19.3. Bài tập tự giải

Chương 20: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

          20.1. Những nội dung cần nhớ

          20.2. Bài tập ứng dụng

          20.3. Bài tập tự giải

Chương 21: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XÂY LẮP

          21.1. Những nội dung cần nhớ

          21.2. Bài tập ứng dụng

          21.3. Bài tập tự giải

Chương 22: BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

          22.1. Những nội dung cần nhớ

          22.2. Bài tập ứng dụng

          22.3. Bài tập tự giải