MUA BÁN SÁCH CŨ 365

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 15
Hôm nay 18
Hôm qua 7
Trong tuần 18
Trong tháng 148
Tổng cộng 7,475

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Mô tả: Sách Kế toán tài chính do TS.Phan Đức Dũng - Khoa Kinh Tế - Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh biên soạn tổng cộng 730 trang. Sách trợ giá cho Sinh viên Trung Học, Cao Đẳng và Đại Học
Giá bán: 49,000 VND 105,000 VND
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ: Nhà xuất bản Thống kê năm 2009
Ngày đăng: 16-06-2015

Chi tiết sản phẩm

Sách gồm 15 chương. Cụ thể như sau:

Chương 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

          1.1. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

          1.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

Chương 2: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

          2.1. KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU

          2.2. KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ

          2.3. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

          2.4. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 3: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

           3.1. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

          3.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

          3.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG NGHỈ PHÉP CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

          3.4. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

          4.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

          4.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

          4.3. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

          4.4. KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN

          4.5. KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

          4.6. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

          4.7. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

          4.8. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

          5.1. KẾ TOÁN SẢN XUẤT

          5.2. SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

          5.3. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

          5.4. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TIÊU THỤ

          5.5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 6: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

          6.1. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

          6.2. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM

          6.3. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

          6.4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÀM GIẢM TRỪ DOANH THU

          6.5. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

          6.6. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 7: KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

          7.1. KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

          7.2. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG

          7.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA

          7.4. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG

          7.5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 8: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

          8.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

         8.2. KẾ TOÁN TẠI QUỸ

          8.3. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

          8.4. KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN

          8.5. KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

          8.6. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 9: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

          9.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

          9.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN

          9.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

          9.4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC

          9.5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 10: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

          10.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

          10.2. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

          10.3. KẾ TOÁN VỐN GÓP LIÊN DOANH

          10.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

          10.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

          10.6. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

          10.7. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

          10.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

          10.9. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC

          10.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC

          10.11. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 11: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

          11.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU VÀ NỢ PHẢI TRẢ

          11.2. KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG

          11.3. KẾ TOÁN PHẢI THU NỘI BỘ

          11.4. KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC

          11.5. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

          11.6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY

          11.7. KẾ TOÁN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

          11.8. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

          11.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ PHẢI TRẢ

          11.10. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ

          11.11. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

          11.12. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

          11.13. KẾ TOÁN QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

          11.14. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

          11.15. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 12: KẾ TOÁN THUẾ

          12.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ

          12.2. KẾ TOÁN THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ

          12.3. KẾ TOÁN THUẾ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

          12.4. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

          12.5. KẾ TOÁN TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI

          12.6. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

          12.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

          12.8. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 13: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

          13.1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

          13.2. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH

          13.3. KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

          13.4. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

          13.5. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

          13.6. KẾ TOÁN CỔ PHIẾU QUỸ

          13.7. KẾ TOÁN CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

        13.8. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 14: KẾ TOÁN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

          14.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

          14.2. KẾ TOÁN KINH DOANH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

          14.3. KẾ TOÁN KINH DOANH DU LỊCH

          14.4. KẾ TOÁN DỊCH VỤ TƯ VẤN

          14.5. KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

          14.6. KẾ TOÁN NHẬP KHẨU ỦY THÁC

          14.7. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

Chương 15: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

          15.1. BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

          15.2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

          15.3. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG